A A A

Spotkania biblijne

Spotkania biblijne mają charakter otwarty.

 

Ich celem jest wprowadzenie do osobistej lektury oraz praktykowania modlitwy tekstem Pisma Świętego (lectio divina – medytacja biblijna).

 

Spotkania odbywają się we wtorki (wcześniej wskazane; najczęściej trzy wtorki w miesiącu) w sali nad zakrystią (wejście z prawej strony kościoła lub przez kościół – po prawej stronie ołtarza) o godzinie 19.00 lub 19.15.

 

Jedno spotkanie w miesiącu poświęcone jest wybranym fragmentom Starego Testamentu.

 

Dwa spotkania w miesiącu poświęcone są kolejnym perykopom Ewangelii według Św. Marka.

 

Czas spotkania to około 90 minut.

 

Pierwsza część spotkania (w sali nad zakrystią) trwa około godziny i jest poświęcona na wykład wyjaśniający wybrane zagadnienia z możliwością zadawania pytań oraz wprowadzenie do osobistej modlitwy Biblią.

Druga część spotkania to osobista medytacja w kościele. Ten czas uczestnicy określają według własnego uznania.

 

Ze względu na zdarzenia losowe spotkanie może zostać odwołane lub może zmienić się porządek spotkań. Informacja powyższym zostanie podana na stronie internetowej parafii i w ogłoszeniach parafialnych.

 

Kalendarium spotkań biblijnych w I półroczu a.d. 2023

 

Luty – godzina 19.00

14 lutego Potop cz. II i przymierze Noachickie (Rdz 8,1-9,17)

28 lutego Przypowieść o siewcy (Mk 4,1-9)

 

Marzec  – godzina 19.00

7 marca Wieża Babel (Rdz 11,1-9)

14 marca Cel przypowieści. Wyjaśnienie przypowieści o siewcy (Mk 4,10-20)

21 marca Trzy przypowieści (Mk 4, 21-33)

 

Kwiecień – godzina 19.00

11 kwietnia  Abraham. Powołanie (Rdz 12,1-9)

25 kwietnia Uciszenie burzy (Mk 4, 35-41)

 

Maj – godzina 19.15

9 maja Abraham. Objawienie z Mamre (Rdz 18,1-15)

16 maja Uwolnienie Opętanego z Gerazy (Mk 5,1-20)

23 maja Uzdrowienie kobiety cierpiącej na krwotok i wskrzeszenie córki Jaira (Mk 5,21-43)

 

Czerwiec  – godzina 19.15

6 czerwca Ofiara Abrahama (Rdz 22,1-19)

13 czerwca Jezus w Nazarecie. Misja Dwunastu (Mk 6,1-13)

20 czerwca Herod i Jezus. Stracenie Jana Chrzciciela (Mk 6, 14-29)