A A A

O parafii

 • Kontakt. Kancelaria parafialna

  Adres, godziny działania kancelarii i ważne numery telefonów.

 • Duszpasterze

  Kto pracuje w parafii św. Benedykta?

 • Konto

  Numer konta na które można dokonywać wpłat kościół w Wawrze-Sadulu.

 • Schola Dziecięca

  Zapraszamy wszystkie chętne dzieci do udziału w próbach i śpiewaniu na Mszy Świętej.

  Próby odbywają się o 9:30 w niedzielę (godzinę przed Mszą św. dla dzieci) w salce nad zakrystią

 • Granice parafii

  Gdzie ksiądz uda się na wizytę duszpasterską czyli granice parafii św. Benedykta.

 • Historia

  Akt Erekcyjny Wmurowania Kamienia Węgielnego Kościoła Pod Wezwaniem Świętego Benedykta Patrona Europy w Wawrze - Sadulu i wiele innych wydarzeń z życia parafii.

 • Patron

  Osiadł w pustelni w okolicach Subiaco, na wschód od Rzymu w górach Albańskich. Wokół niego zaczęli gromadzić się uczniowie. Tradycja wiąże ten okres życia św. Benedykta z powstaniem dwunastu klasztorów w okolicy Subiaco.

 • Medalik

  Św. Benedykt miał w swym życiu wielkie nabożeństwo do Krzyża świętego jako znaku zbawczej miłości Jezusa Chrystusa. Często czynił znak krzyża. Z jego pomocą pokonywał własne ciężkie pokusy.