A A A

Historia

Ks. Dariusz Cempura -

 Pierwszy Proboszcz św. Benedykta w Warszawie Wawrze-Sadulu, organizator parafii, budowniczy kościoła i plebanii.

Syn Stanisława i Dobrosławy z d. Kosińskiej,  ur. 12 kwietnia 1964 w Warszawie (parafia św. Barbary na Koszykach). Magister teologii na PWTW (Stary Testament). Został wyświęcony 20 maja 1989 przez Józefa Kard. Glempa. Był wikariuszem w parafii w Krośniewicach i M. B. Królowej Polski w Warszawie Aninie. Diecezjalny duszpasterz lektorów w latach 1992-2000.

Od 5 października 1997 roku
korzystając z inicjatywy i gościnności Samorządu Mieszkańców Wawra, była odprawiana w niedziele Msza św. w siedzibie Rady Osiedla przy ul. Solidnej 1. 

9 listopada 1997 roku (niedziela) o godz. 16
Ks. bp K. Romaniuk odprawił w siedzibie Rady Osiedla Mszę św. w intencji wspólnoty Wawra i Sadula oraz o błogosławieństwo Boże dla dzieła tworzenia nowej parafii i budowy Domu Bożego.

 23 października 1998 roku
Ks. bp K. Romaniuk odprawił Mszę św. w czasie której, poświęcił Krzyż i plac pod budowę nowego kościoła przy ul. Lucerny. (pamiątkowa tabliczka na Krzyżu)

 W nocy z 2 na 3 lutego 1999 roku
nieznani sprawcy dopuścili się aktu profanacji Krzyża: został ścięty siekierami.

 12 marca 1999 roku o godz. 19
została odprawiona uroczysta Droga Krzyżowa ulicami Wawra i Sadula w intencji przeproszenia Boga za znieważenie Krzyża oraz w intencji budowy nowego kościoła. Początek Drogi Krzyżowej był na placu budowy, przy na nowo postawionym Krzyżu. Ta Droga Krzyżowa zrodziła tradycję odprawiania jej w każdy piątek przed Niedzielą Palmową.

 10 lipca 1999 roku (sobota)
została odprawiona na placu budowy uroczysta Msza św. z okazji święta patrona parafii św. Benedykta. Mszę św. odprawił ks. proboszcz W. Kalisiak, dzięki którego życzliwości i zaangażowaniu jest realizowany plan tworzenia nowej parafii i budowy kościoła wspólnym wysiłkiem mieszkańców Anina, Wawra i Sadula..

 14 marca 2000 roku
miała miejsce Droga Krzyżowa w ramach Misji 2000. (pamiątkowa tabliczka na Krzyżu)

 25 kwietnia 2001 roku
w czasie uroczystej Mszy św. odprawionej we wnętrzu zarysowanej wznoszonymi murami świątyni Ks. bp K. Romaniuk dokonał wmurowania Kamienia Węgielnego pod budowany kościół św. Benedykta - Patrona Europy w Wawrze - Sadulu.

Akt Erekcyjny Wmurowania
Kamienia Węgielnego Kościoła
Pod Wezwaniem Świętego Benedykta
Patrona Europy w Wawrze - Sadulu

 W Imię Boże - Amen!

 Działo się dnia 25 kwietnia roku pańskiego 2001
w święto Świętego Marka Ewangelisty
za pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II
gdy Pierwszym Ordynariuszem Diecezji
Warszawsko - Praskiej był Jego Ekscelencja
Ksiądz Biskup Kazimierz Romaniuk.

w obecności ludu bożego Parafii Anin - Wawer - Sadul,
Księdza Infułata Lucjana Święszkowskiego
- wikariusza biskupiego,
Księdza Prałata Mariana Mireckiego
- dziekana anińskiego,
Księdza Prałata Wiesława Bartłomieja Kalisiaka
- proboszcza macierzystej parafii
Pod Wezwaniem M. B. Królowej Polski
wraz z wikariuszami,
Księdza Dariusza Cempury
- delegowanego przez księdza biskupa
do budowy nowego Kościoła Świętego Benedykta,
Romana Dziedziejko,
Mariusza Jasińskiego,
Mikołaja Kadłubowskiego,
Michała Leszczyńskiego,
Krzysztofa Mycielskiego
- architektów świątyni,
inżynierów -
Antoniego Filipowicza,
Stanisława Marczykowskiego,
Piotra Karscha,
Marka Wysockiego,
Zdzisława Wołoszyna
oraz konstruktorów -
Sławomira Pawelca
i Pawła Wewióra,
przedstawicieli samorządów Wawra i Sadula:
Stanisława Kowalskiego,
Zdzisława Gójskiego
i Jerzego Rosiaka

Ksiądz Biskup Ordynariusz Kazimierz Romaniuk
dokonał Wmurowania Kamienia Węgielnego
Świątyni Parafialnej Pod Wezwaniem
Świętego Benedykta - Patrona Europy
a Poświęconego przez Ojca Świętego Jana Pawła II
podczas Jego Nawiedzenia Naszej Diecezji
dnia 13 czerwca roku pańskiego 1999.

 11 lipca 2002 roku
w święto patrona parafii św. Benedykta Ks. bp K. Romaniuk uroczyście erygował nową parafię i mianował na jej proboszcza Ks. Dariusza Cempurę. Od tego dnia rozpoczęła działalność tymczasowa kaplica i posługa duszpasterska

 W czerwcu 2003 roku
Ks. bp K. Romaniuk mianował wikariuszem parafii Ks. Adama Galikowskiego. 

19 grudnia 2004
Przekazanie Betlejemskiego Światełka Pokoju
Od dziś Msze Św. niedzielne odprawiane są w kościele

 24/25 grudnia 2004
Pierwsza Pasterka w murach kościoła

 24 - 27 marca 2005
Uroczystości Wielkiego Tygodnia po raz pierwszy odbywają się pod dachem kościoła