A A A

Diecezja-powstanie

 

Podstawowe informacje o Diecezji

 

Diecezja powstała 25 marca 1992 na mocy bulli papieża Jana Pawła II Totus Tuus Poloniae Populus reorganizacej Diecezje i Prowincje w Polsce. Wydzielono ją z terytorium Archidiecezji Warszawskiej i częściowo z Diecezji Płockiej. Ordynariuszem nowej Diecezji został mianowany Bp Kazimierz Romaniuk, jego biskupami pomocniczymi zostali: Bp Zbigniew Kraszewski i Bp Stanisław Kędziora. Na katedrę wyznaczono kościół p.w. Św. Michała i Floriana na Pradze, konkatedrą została świątynia p.w. Matki Bożej Zwycięskiej na Kamionku.

 

Diecezja Warszawsko-Praska obejmuje prawobrzeżną Warszawę i tereny w widłach Wisły i Bugu, ograniczone na wschodzie Kamieńczykiem, Urlami, Pniewnikiem, Kałuszynem i Latowiczem, a od południa Kołbielą i Karczewem (zobacz mapę).

 

Nowo powstała Diecezja Warszawsko-Praska jest szczególnie zróżnicowana kulturowo i socjalnie: ok. 40% ludności posiada wykształcenie średnie i wyższe, ok. 35% to robotnicy, rzemieślnicy lub chłopo-robotnicy, reszta to rolnicy. Sama prawobrzeżna Warszawa jest również zróżnicowana, każda dzielnica stanowi odrębny świat ze swymi problemani.

 

Podczas istnienia Diecezji konsekrowano 30 kościołów (1/3 w Roku Jubileuszowym), w tym także kościół katedralny odbudowany po zniszczeniach II wojny i rekonsekrowany dokładnie w dniu 100 rocznicy pierwszej uroczystości.

 

W okresie 8 grudnia 1998 - 8 grudnia 2000 trwały prace I Synodu Diecezjalnego, a jego zamknięcie było związane z erygowaniem Wyższego Seminarium Duchownego i poświęceniem nowego gmachu Seminarium. Dnia 5 marca 2001, po siedmiu latach prac i przy jednoczesnym urzędowaniu, poświęcono budynek Kurii Biskupiej.

 

Jeszcze w 1992 powołano do istnienia dwie Kapituły: Katedralną i Kolegiacką w Radzyminie; instalacje kanoników miały miejsce w marcu 1993.

 

Już 29 kwietnia 1992 Ordynariusz powołał diecezjalny oddział Caritas, niosący na wielu płaszczyznach pomoc ludziom potrzebującym. Zaś 1 czerwca 1994 powstał Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy, a 20 listopada 1994 erygowano Dom Samotnej Matki. Szczególny charakter naszej Diecezji nadają liczne szpitale i sanatoria, głównie te w okolicach Otwocka.

 

Do najbardziej znaczących wydarzeń naszej krótkiej historii należy zaliczyć wizytę Ojca Świętego dnia 13 czerwca 1999 (Cmentarz w Radzyminie - poległych w czasie bitwy o Warszawę w 1920, plac przed Katedrą).

Ks. Adam Banaszek 18-11-2003

Więcej informacji na stronie Diecezji Warszawsko-Praskiej